Ympäristömääräykset veneiden huoltoon ja pesuun

Veneiden pesussa ja huollossa syntyvät haitalliset aineet on kerättävä talteen. Uudistettujen ympäristönsuojelumääräysten mukaan haitallisia aineita ei saa päästää maaperään tai vesistöön.

Veneiden pesussa ja huollossa syntyvät haitalliset aineet on kerättävä talteen. Uudistettujen ympäristönsuojelumääräysten mukaan haitallisia aineita ei saa päästää maaperään tai vesistöön.

Espoon kaupungin muutetut ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.9.2009. Veneiden pesussa on huolehdittava siitä, että liuottimia sisältäviä pesuvesiä ei joudu maaperään tai vesistöön. Hiilivetyliuottimia sisältäviä pesuaineita ei pidä käyttää, ellei pesupaikalla ole erotuskaivoa ja viemäriliittymää.

Veneiden pohjan hionnassa syntyvä hiontapöly on otettava talteen. Tässä voi käyttää esim. veneen alle levitettyä pressua, josta pöly kerätään talteen. Kuivahionnassa on huomattava, että pöly voi olla hengitettynä terveydelle haitallista. Mikäli mahdollista, tee hionta imurilla varustetulla laitteella. Pöly on ongelmajätettä, joka on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopisteeseen.

Myrkkymaalaus. Maalaa vain todellisen tarpeen mukaan. Maalauksessa saa käyttää vain Suomen ympäristökeskuksen hyväksymiä antifouling -maaleja. Venettä ei saa laskea veteen ennenkuin maali on täysin kuivunut. Sisävesillä antifouling -maalien käyttö on kokonaan kielletty. Luettelo sallituista kiinnittymisenestovalmisteista löytyy ympäristöhallinnon verkkosivulta www.ymparisto.fi -> Lupa-asiat -> Kemikaaliluvat -> Antifouling -valmisteet.

Moottorin huollossa on huomattava, että moottorista poistettava glykoli on ongelmajätettä. Moottorit tulee keväisin koekäyttää jo telakointialueella, jotta glykoli ei pumppaudu mereen. Muita ongelmajätteitä ovat mm. jäteöljyt ja suodattimet, öljyiset trasselit, maali- ja lakkajäämät sekä akut.

Ympäristönsuojelumääräykset kokonaisuudessaan löytyvät internetistä osoitteesta www.espoo.fi/ysm.