Suomenojalla toimivien kuten myös muiden espoolaisten veneilijöiden huoli veneilyharrastuksen tulevaisuudesta Espoossa synkkeni huomattavasti loppukesän ja syyskauden aikana. Useita ristiriitaisia kirjoituksia veneilyn tulevaisuudesta Espoossa julkaistiin eri medioissa. Länsiväylä-lehti näyttää toimineen pääasiassa Espoon kaupungin virkahenkilöiden äänitorvena julkaisten mitä mielikuvituksellisimpia laskemia Suomenojan venesataman kalleudesta espoolaisille veronmaksajille ja tulevan Finnoon asuinalueen suurista tuotoista Espoon kaupungille. Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet ovat olleet kriittisempiä Espoon kaupungin virkahenkilöiden Finnoo-esityksiä kohtaan. Luonnollisesti Internetissä olevissa keskustelufoorumissa on tullut selvästi esille espoolaisten veneilijöiden voimakkaat mielipiteet Finnoo-suunnitelmista.

KeVK perusti Säilytä Veneilevä Espoo (SVE) liikkeen ajamaan veneilijöiden etuja Espoossa. Meritie on luvannut tukea toimintaa sekä rahallisesti että henkilötyönä. Markku Rajama ja Kari Vainio toimivat seuramme edustajina SVE:n toiminnassa. SVE:n tavoitteet ovat seuraavat:

 1. Turvata nykyisenkaltaiset kohtuuhintaiset toimintaedellytykset veneilylle.

 2. Säilyttää sekä kaupungin että seurojen hallinnoimat laiturit.

 3. Pysäköintipaikat tulee olla laitureiden läheisyydessä.

 4. Omatoiminen veneiden huolto, korjaus ja talvitelakointi pitää olla mahdollista.

 5. Ämmäsmäki ei ole realistinen vaihtoehto traileriveneitä suuremmille veneille.

 6. Muodostaa kaupungin kanssa yhteistyöelin Finnoon alueen suunnittelun tueksi.

 7. Veneilijöiden asiantuntemuksen hyödyntäminen Finnoon alueen suunnittelussa.

 

SVE käyttää vaikutuskanavinaan Internet-kotisivuja (www.sailyta-veneileva-espoo.org), Facebook-sivuja, lehdistöä kuten HS ja Länsiväylä, suoria yhteyksiä poliitikkoihin ja Espoon valtuustoon sekä asiaan liittyviin viranhaltioihin (Espoon johto, kaavoitus ja liikuntatoimi). Seuraavassa on lista oleellisimmista toimenpiteistä kesän ja syksyn aikana:

1. Nettikysely espoolaisesta veneilystä, johon vastasi noin 1200 veneilijää.

2. Veneily TV:n haastattelut.

3. Kaava-arkkitehdin tapaaminen 27.4.2015

4. Mielenilmaukset valtuustotalolla 13.4. ja 8.6.2015

5. Kirjelmä kaupunginsuunnittelulautakunnalle 10.6.2015

6. Kokoomuksen valtuustoryhmän tapaaminen 31.8.2015

7. Kaupunginjohtajan Mäkelän tapaaminen 18.11.2015

8. Muistutus osayleiskaavaluonnoksesta 1.12.2015

 

SVE:n tapaamisessa Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän kanssa Meritien edustajana oli Kari Vainio. Tapaamisen tuloksena Mäkelä lupasi käynnistää kaupunginjohtajan päätöksellä selvityksen, jossa tutkitaan talvisäilytysvaihtoehtoja erityyppisille veneille. Työryhmä tulisi yhteisen käsityksen mukaan muodostaa siten, että siinä on riittävän laaja edustus veneilijöitä sekä kaupungin virkamiehiä.

Syksyn tärkein tapahtuma Suomenojan sataman suhteen oli Finnoon osayleiskaavaehdotuksen asettaminen nähtäville 2.11. - 1.12.2015 (nähtävissä Espoon kaupungin kotisivuilla). Osayleiskaavaehdotuksessa oli useita puutteita veneilijöiden näkökulmasta katsottuna, ja se osoitti, etteivät Espoon kaupungin virkahenkilöt ole ottaneet kaikilta osin meidän veneilijöiden ehdotuksia huomioon. Osayleiskaavaehdotuksesta tehtiin useita huomautuksia, joista osa on luettavissa Meritien kotisivuilta (vaatii sisäänkirjautumisen). Meritie ry:n huomatuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1.Osayleiskaavaluonnos ei noudata kaupunginvaltuuston linjausta. Veneilyn maatoimintoihin luonnoksessa varatut TV/TP ja LS/TV alueet eivät ole riittävät. Alueiden kokonaispinta-ala on 5,8 ha, mutta tästä pinta-alasta n. 1-1,5 ha on alustavasti varattu kaupungin omiin toimintoihin ja suurin osa TV/TP alueesta ei sovellu paloturvallisuussyistä kenttäsäilytykseen. Näin ollen omatoimiseen kenttäsäilytykseen jäävä alue on vain n. 3 ha, eli alle kolmasosa nykyisestä.

2. Rannasta on järjestettävä esteetön kulkuyhteys voimalaitoksen länsipuoliselle TV/TP alueelle, mikä mahdollistaa veneiden siirrot alueelle tarkoituksenmukaisella siirtokalustolla.

3. Kaavassa ei ole nähdäksemme huomioitu kesäistä veneilijöiden ja saaristolauttojen matkustajien pysäköintitarvetta. Viime kesän viikonloppuna alueelle oli pysäköity runsaat 300 autoa. Jos satama laajenee suunnitelmien mukaisesti jopa puolitoistakertaiseksi, kasvaa pysäköintitarve vastaavasti. Tämä tarve voidaan hoitaa käyttämällä talvisäilytysalueita kesällä pysäköintiin.

4. Meritie vaatii, että pursimaja ja sen Meritien käytössä oleva lähialue on voitava säilyttää nykykäytössä. Tämä on teknisesti helppo toteuttaa, koska alueemme rajautuu virkistysalueeseen.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, seura edellyttää, että kaupunki järjestää seuran käyttöön vastaavat tilat osapuilleen nykyisellä kustannustasolla.

Meritie on ollut SVE tuen lisäksi aktiivinen suoraan kaupunkiin päin sekä Espoon veneily-yhdistysten yhteenliittymän Esveneen kautta. Meritien jäsenet Veikko Simpanen, Kari Vainio, Markku Rajama, Johan Åberg ja Olli Hämäläinen ovat vuoden aikana aktiivisesti osallistuneet eri tilaisuuksiin sekä kirjoittaneet artikkeleita, esityksiä ja huomatuksia, joilla on pyritty vaikuttamaan Espoon kaupungin viranhaltijoihin ja poliitikkoihin meidän veneilijöiden kannalta hyvien ja toteutuskelpoisten ratkaisujen löytämiseksi Finnoon suunnittelussa ja rakentamisessa.


 

 

 

Jäsenien sivut

Uutiset

 • Virheellisiä sähköpostiosoitteita Suulissa

  Usealla Meritien jäsenellä on virheellinen sähköpostiosoite Suulissa tai osoite puuttuu kokonaan. Jos jäsenenä et ole saanut Meritien tiedotuksia, niin käy tarkastamassa Suulissa oleva sähköpostiosoitteesi.

   
 • Pukkitalkoot

  Syksyn 2018 pukkitalkoot pidetään 17.9.2018 kello 15:00 -19:00. Pukit voi siirrättää autoilija Tomas Hagelberg hintaan 18€ / pukki.

   
 • Vapaita laituripaikkoja kesälle 2018

  Meritie ry:llä on vapaita laituripaikkoja kesälle 2018. Täysin uusitusta H-laiturista löytyy aisapaikkoja ja G-laiturista löytyy poijupaikkoja usealle eri venekoolle. Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä satamapäällikköön Johan Åbergiin sähköpostitse johan.aberg(at)pp5.inet.fi .

Saarikohteet

Meritien saarikohde on Merivalkama, joka sijaitsee Bejarhomenissa Inkoon saaristossa olympiaväylän varrella paikassa 59*55,6 P 23*52,01 I).